Inwestycja w nowoczesną linię technologiczną do produkcji stolarki budowlanej z aluminium szansą na wzrost konkurencyjności firmy SAPOR

UE Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013


Tytuł projektu: „Inwestycja w nowoczesną linię technologiczną do produkcji stolarki budowlanej z aluminium szansą na wzrost konkurencyjności firmy SAPOR”Całkowita wartość inwestycji: 1 161 054,13 PLN

Kwota dofinansowania z EFRR: 496 380,00 PLN

Opis projektu:

Celem projektu jest modernizacja procesu produkcyjnego i wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa SAPOR poprzez zakup nowoczesnych urządzeń i oprogramowania do produkcji stolarki z profili aluminiowych.

Więcej informacji o Wielkopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2007-2013:
www.wrpo.wielkopolskie.pl/