Firma SAPOR Sp. z o.o. informuje, iż zrealizowała Projekt pt. Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w firmie w ramach działania 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, poddziałania 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


Cel projektu:Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa SAPOR poprzez zakup zaawansowanych technologicznie maszyn, zestawów komputerowych i oprogramowania wspomagającego całokształt procesów biznesowych.

Efekty projektu:

 • automatyzacja i optymalizacja produkcji;
 • zwiększenie wydajności pracy;
 • ograniczenie wytwarzania odpadów;
 • wprowadzenie do oferty nowego produktu;
 • poprawa jakości produktu końcowego.
Wartość projektu:1.558.902,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:570.330,00 PLN

Umowa nr:RPWP.01.05.02-30-0246/15-00


 

Firma SAPOR Sp. z o.o.” informuje, iż zrealizowała Projekt pt. Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w firmie w ramach działania 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, poddziałania 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cel projektu: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa SAPOR poprzez zakup zaawansowanych technologicznie maszyn, zestawów komputerowych i oprogramowania wspomagającego całokształt procesów biznesowych.

Efekty projektu:
- automatyzacja i optymalizacja produkcji;
- zwiększenie wydajności pracy;
- ograniczenie wytwarzania odpadów;
- wprowadzenie do oferty nowego produktu;
- poprawa jakości produktu końcowego.

Wartość projektu: 1.558.902,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 570.330,00 PLN
Umowa nr: RPWP.01.05.02-30-0246/15-00
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013


Tytuł projektu: „Inwestycja w nowoczesną linię technologiczną do produkcji stolarki budowlanej z aluminium szansą na wzrost konkurencyjności firmy SAPOR”Całkowita wartość inwestycji: 1 161 054,13 PLN

Kwota dofinansowania z EFRR: 496 380,00 PLN

Opis projektu:

Celem projektu jest modernizacja procesu produkcyjnego i wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa SAPOR poprzez zakup nowoczesnych urządzeń i oprogramowania do produkcji stolarki z profili aluminiowych.

Więcej informacji o Wielkopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2007-2013:
www.wrpo.wielkopolskie.pl/


FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI

Opublikowano dnia: 18.10.2016
Pobierz plik PDF
Opublikowano dnia: 3.10.2016
Pobierz plik PDF
Opublikowano dnia: 20.09.2016
Pobierz plik PDF
Opublikowano dnia: 20.09.2016
Pobierz plik PDF
Opublikowano dnia: 16.02.2016
Pobierz plik PDF
Opublikowano dnia: 29.08.2016
Pobierz plik PDF
Opublikowano dnia: 12.04.2016

W nawiązaniu do przeprowadzonego postępowania dla zamówienia publicznego o szacowanej wartości powyżej 207 000,00 EUR na zakup:

linii technologicznej do produkcji liniowej okien i drzwi z PVC obejmującej urządzenia:

 • linia zgrzewająco-czyszcząca (1 kpl.), w tym:
  • zgrzewarka automatyczna (1 szt.),
  • stacja buforowa (1 szt.),
  • czyszczarka (1 szt.),
  • stacja obrotowa (1 szt.);
 • poziomy stół montażowy (4 szt.);
 • poziomy stół montażowy (6 szt.);
 • poziomy stół montażowy (1 szt.);
 • kątowy poziomy stół montażowy (1 szt.);
 • stół pochylany z regulacją wysokości (1 szt.);
 • pionowy transporter rolkowy (3 szt.);
 • stół do podcięć (1 szt.);
 • frezarka do słupków (1 szt.).

zgodnie z zapytaniem ofertowym nr 1/2016 z dnia 16.02.2016 r. w związku z planowaną realizacją projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w firmie SAPOR Sp. z o.o.” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.5 „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.5.2 „Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu”, informujemy, iż Fabryka Okien i Drzwi SAPOR Sp. z o.o. dokonała wyboru dostawcy:

elumatec Polska Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 10
62-300 Września
POLSKA